Thứ Tư, tháng 6 21, 2023

* Chạnh lòng

 Cảm ơn đời qua nhiều năm phiêu bạt,
Vẫn còn đây quê hương cũ để đi về,
Còn mẹ già, các em khôn lớn, đàn cháu tuổi thơ,
Và cho tôi được một góc riêng mình tư duy thiền tập!
Ảnh fb bxl
Có lẽ đã qua rồi quãng dài tất bật,
Nợ áo cơm không phải chỉ cho  mình,
Như biết bao gánh nặng của mọi gia đình,
Biết đùm bọc lẫn nhau lo toan vượt qua cơn nguy khốn.
Tôi cảm ơn những năm châu bốn biển,
Mở rộng cho mình nhìn lòng trời đất bao dung,
Cho đi đến những nơi nào có thể,
Với tấm visa chứa đầy tình nghĩa nhân văn!
Vượt lên trên bao nỗi khó khăn,
Mong ước tìm đến cùng cái chân thiện mỹ,
Tuy duy ý chí vẫn chứa nhiều nghịch lý,
Đành đoạn thôi môi mắt héo hon rồi…
Nơi kia cũng giữa đất trời,
Ở đó vẫn có những người mình yêu!