Thứ Sáu, tháng 6 23, 2023

* Một mình

 Ngoài đó,
tối qua chỉ ngủ một mình,
Tối nay ở đây 
cũng ngủ một mình,
Đêm nào vẫn thế 
chữ tình để đâu?
Vậy thì ngủ 
nghĩ có ích lợi chi?
Ảnh Internet 
Qua lần say 
tỉnh … mặt lì nhân gian,
Biết mà 
với phụ nữ ta vô can…
Không ai là 
lá ngọc cành vàng,
Chẳng ai là gã 
lang thang si tình!