Thứ Năm, tháng 6 01, 2023

* Bữa trưa

 Bữa trưa ở nhà với Mẹ!
Cơm trắng nục kho khô mặn,
Bát canh khổ qua dồi thịt,
Ngọt ngào mẫu tử thâm tình.
Ảnh fb bxl
Bữa nay ăn trưa với Mẹ,
Nghe bà nhắc nhớ chuyện xưa, 
Quê hương qua nhiều dông tố, 
Góc nhà đã mất gốc dừa...
Hàng xóm láng giềng cháy rụi,
Vỏn vẹn nhà mình trú mưa,
Lửa tàn cả làng sơ tán,
...Qua mau ngày ấy kinh hoàng.
Được có bữa trưa với Mẹ, 
Cơm canh hạnh phúc thắm tình,
Xưa nay nhà mình vẫn thế...
Chung tay chén vỡ chén lành.