Thứ Tư, tháng 6 21, 2023

* Cứ như

Cứ như phiến đá, gốc me,
Ngoan hiền thật dạ mọi bề mát yên.
Nhẵn nhụi, nhám sị … có sờn!
Quanh năm nào biết tủi hờn nắng mưa.
Nóng giữa trưa, lạnh đêm về?
Ảnh fb bxl