Thứ Năm, tháng 6 29, 2023

* Có lúc

Muốn ngồi một chút với một tôi,
Không gian yên tĩnh vắng lâu rồi,
Vị cà phê đắng như màu đá,
Hương thời gian và gió buông lơi…
Ảnh fb bxl 
Một chút với mình thương đến thôi,
Yêu … thì ra đã quá một đời,
Trăng, sao, hoa, … đủ sao hoàn mỹ,
Thương mình đi có lúc đầy vơi.