Thứ Sáu, tháng 6 09, 2023

* Mít Ninh Hoà

 Này đây 
ui mít (*)… Ninh Hoà,
Lá hoa chẳng thấy 
trái ra nặng quằn.
Một đêm dừng bước 
quán ăn,
Bên đường trông mít 
băn khoăn mối tình…
Ảnh fb bxl.
Mít An Nam,
mít Melbourne…
Tây ta ngọt lịm 
nghĩa tình đầy vơi.
Mít xứ người 
mít xứ tôi,
Mít đâu nữa hả 
lắm ngoài đồng xuân?
Lên xe thôi khách!
đi cùng,
Một lần gặp gỡ 
biết tình về đâu?
Xe lăn bánh bụi qua cầu…

(*) âm ‘Miss’ trong Anh ngữ có nghĩa là ‘Cô gái trẻ’