Chủ Nhật, tháng 6 11, 2023

* Vẫn vậy

40 năm trước, giờ tôi vẫn vậy!
Cái tánh vụng trộm 
không chừa,
Biết nó xấu hổ 
xin thưa với bà…
Internet 
Rằng là 
là lạ lắm phê,
Sống không cảm giác 
hề hề chi đâu?
Bà thông cảm 
chớ có sầu!