Thứ Sáu, tháng 6 02, 2023

* Biển tôi

 Đến quá tối 
vẫn còn người trên bãi!
Bao lâu rồi 
như tôi chưa được dẫm sóng?
Và đắm ngập thân mình 
trong dòng nước mặn chát xanh rờn,
Ảnh fb bxl 
Chiều hè làng tôi 
già trẻ lớn bé lon ton,
Vui rủ rê gọi nhau 
kéo thêm người ra bãi.
Tắm nước biển đã thành thói quen 
như đang chăm dùng liều thuốc bổ...
Tôi được tung tăng vẫy vùng 
trong nước mát lịm người!
Biển quê hương biển của tôi... 
Nơi quân giặc xâm lược 
từng đe đọa đánh cướp hoài ngàn năm!