Thứ Năm, tháng 3 21, 2019

* Quy Nhơn quán vắng

Quán như vắng
vì chờ người không đến,
Có ai không
mà cứ đợi và mong,
Ảnh fb Neo Garden.
Bên hồ sinh thái
trời trong,
Hoa mây lẫn lộn
một giòng nước xuôi.
Cứ bâng quơ
như nhớ người nào đó,
Cứ tưởng chừng
có ai đó mình trông,
Cái lạ lùng
của thi nhân,
Buồn vui lẫn lộn
trong lòng vì thơ!