Chủ Nhật, tháng 3 03, 2019

* Quy Nhơn cuối tháng Giêng

Về đây bên hồ sinh thái,
Đèn hoa thay lời chào nói,
Tha hương chân dầu chưa mỏi,
Quy Nhơn dấu nhớ xuyến xao!
Hành fb.bxl
Công viên ngượng ngùng bước vội,
Cuối giêng đêm la đà tối,
Tình nhân một đôi hôn vội,
Tết qua xuân vẫn hồn thơ!
Nào ai tha thiết mong chờ,
Có chăng tình đó hững hờ!