Thứ Năm, tháng 3 28, 2019

* Mùi phở Đà Lạt

Chúng tôi còn ba đứa
lạc loài hôm Đà Lạt,
Quán phở mùi
chút truyền thống rất quê hương,
Ảnh fb. Giao Phan.
Cũng gân đuôi bò
hay tái nạm...quen quen,
Câu chuyện giữa chừng ngưng
vì hương thơm tai vị...
Đà Lạt mát lành lạnh
đã cho tôi vô ý,
Ngỡ mình đang ấm áp
ở Melbourne,
Tiếng ồn vang từ phía bếp
giọng Hà Nam Ninh,
Tôi chợt hiểu mình
đang trên xứ nẫu,
Vào wifi ở đây
không cần mật khẩu,
Vẫn lắm điều không thể
" tám" được cho nhau...
Thì thôi như
nước tuôn ra biển qua cầu,
Có nhơ hay sạch
cũng chỉ là màu nhân sinh!