Thứ Năm, tháng 3 14, 2019

* Quy Nhơn biển vắng

Biển thật vắng
nhưng còn người thì chưa vắng,
Đêm dầu khuya
có người vãng vẫn chưa khuya,
Ảnh S. Blue
Đèn khơi
leo lét đẩy đưa,
Qua rồi
sóng dữ gió mưa trong đời.
Biển Quy Nhơn
sống trong tôi,
Đẹp và thơ mộng
làn hơi ru tình...
Vắng khuya
dẫu cũng một mình,
Tôi và tiếng sóng
tự tình đầy vơi...