Thứ Tư, tháng 3 20, 2019

* Quy Nhơn trăng tháng 2

Trăng rằm trên biển
Quy Nhơn,
Tháng hai nồm rộ
từng cơn sóng dồn.
Ảnh fb.bxl.
Bởi còn xuân
nên bồn chồn,
Bởi yêu kính mẹ
lòng nôn nóng về.
Vầng trăng
đầy ắp đam mê...
Mang hồn Việt tộc
và quê hương mình.
Trăng lên
khỏi núi lung linh,
Sáng soi lòng biển
nghĩa tình tha nhân!
Trăng
tuy xa mà như gần...