Thứ Năm, tháng 3 07, 2019

* Quy Nhơn quán đợi

Có thể muộn
hay là em không đến,
Quán vắng tênh
và lòng bỗng buồn tênh,
Ảnh fb.bxl.
Khúc thơ còn ngớ ngẩn
không đặt tên,
Trông hay đợi
như một thời trông đợi...
Tháng Giêng trôi nhanh
lời chưa kịp nói,
Xuân sắp tàn
còn lại nỗi cô đơn...
Hoa vẫn nở
dẫu tình kia không lối,
Quy Nhơn mãi rồi
là quán đợi của tình nhân ...