Chủ Nhật, tháng 3 17, 2019

* Về giỗ bác Sáu

Về quê
chịu giỗ hôm nay,
Lời kinh bác tụng
còn đây kế thừa.
Ảnh fb.bxl.
Quán Âm Tự
của năm xưa,
Nghe trong tĩnh mịch
đủ vừa nhân duyên.