Thứ Hai, tháng 3 25, 2019

* Còn tiếc

Đêm nằm
khách sạn ngàn sao,
Nghĩ đời đã lắm
hư hao nỗi niềm!
Ảnh fb.Tô Bá Tùng.
Đến rồi đi
trong im lìm...
Tuy còn giữ lại
con tim đã từng.
Thư giãn chút
sao dững dưng...