Thứ Hai, tháng 9 23, 2019

* Xứ bình yên

Đất nước của người
một chút tôi,
Thanh bình
vốn sẵn tự tâm rồi,
Ảnh fb. bxl.
Mình tìm gặp nó
yêu thương nó,
Có lẽ
trong tôi nó là đời...
Xứ sở của người
đâu của tôi,
Yêu chi lạ quắt
hỏi hoài tôi,
Ấm êm
phải trái đâu ra đấy,
Lẽ đạo thường
trong luật của người!