Thứ Năm, tháng 9 12, 2019

* Một đời lão Trống

Đời này chỉ có thế sao,
Một, ba, năm, bảy ... khoảng nào nghỉ ngơi.
Của tạo hóa cho muôn loài,
Được như lão Trống quá rồi muốn chi.
Ảnh fb. Hoan Võ.
Oanh oanh liệt liệt mấy khi,
Trau dồi sức dẽo lo gì khòm lưng.
Miễn sao Mái nào cũng mừng...
Cũng vui, cũng thích Trống cưng đồng đều.
Càng đông Trống đỡ quanh hiu,
Bảy ngày đủ bảy chẳng liều sê-cua!
Nhiều nữa lắm chuyện hơn thua...
Nếu bài trả thiếu Mái thưa kiện liền.
Không cho nợ Trống phát điên,
Giả vờ giận dổi ngủ riêng... nhìn trời.
Than thân trách phận tả tơi,
Nợ tình ái dục mấy đời trả xong!