Thứ Ba, tháng 9 03, 2019

* Cô chủ và tôi

Cô chủ của tôi gốc châu Phi,
Và tôi tộc Việt gặp nhau đây,
Đa nguyên hoa đại trên xứ lạ,
Kangaroo, tên gọi quốc gia này!
Ảnh fb.bxl. 
Đất của muôn loài chẳng riêng ai,
Uy quyền áp đặt họa nhân tai,
Tha hương chung chạ nên cuộc sống,
Hạnh phúc bình yên những lâu dài...

Cô chủ mới này gốc Phi châu,
Tôi người châu Á khác gì đâu,
Có chăng phong tục và truyền thống,
Ở Úc này bình đẵng thể như nhau.

Tạo hóa ban cho lắm sắc màu,
Chi mầm phân biệt đố kỵ nhau,
Gây bao điều khổ cho nhân loại,
Quý hóa thay tri thức nhiệm mầu.

Tri thức xây nên những nhịp cầu...
Nối liền khoảng cách của sông sâu,
Của núi ngàn xa và biển rộng,
Về nơi đây thế giới hạnh tương cầu!