Thứ Sáu, tháng 9 27, 2019

* Đầu xuân tháng 9

Đã bốn tuần rồi xuân đến đây,
Ở cùng hoa lá những màu mây,
Đẹp mi đen sáng nhiều hy vọng,
Lại thẫn thờ chiêm ngưỡng mắt mây!
Ảnh fb.bxl. 
Xuân đến đây rồi xuân với tôi,
Chiều nay một thoáng lại nhớ người,
Sương giăng từng mảnh cành hoa táo,
Lởn vởn đục mờ trong mắt tôi!

Xóm vắng đìu hiu bỗng buồn thiu,
Đứng đợi gió xuân tắt nắng chiều,
Như làn hơi thở qua ngực áo,
Cho mình mường tượng lạ... dấu yêu.

Đã bốn tuần rồi xuân ở đây,
Với tôi xuân thỏa mộng sum vầy,
Còn bao nhiêu nữa cho ngây chán,
Ôm giữ nồng say khúc nồng say!