Thứ Bảy, tháng 9 14, 2019

* Chích

Cái "Chích"
thiệt đáng sợ thay.
Vết sưng, đau, ngứa,...
nhiều khi nặng nề.
Ảnh fb. Bs Trí.
Muỗi, Ong, Kiến,
thảy đều ghê,
Nhưng sợ hơn hết
đến tê tái người.
"Chích"
của con trai ông Trời!

Ông Trời
cho hắn làm người,
Giao thêm trách nhiệm
quậy đời nhiễu nhương.
Không yêu
hắn cũng nói thương,
Để cho cái "Chích"
rộng đường tiến công.
Biết hắn gian
cố chịu lầm!

Cắn răng nhũng nhịn
lặng câm,
Để mặc chích chót
thấm bầm tâm can.
Đau cái đau
chốn địa đàng,
Chịu chung số phận
đa mang kiếp người.
Một lần thôi
nhớ nhớ hoài!

Hóa ra cái chích
tự Trời,
Thiếu thì không được
dư người cười chê.
Tham sân si
khổ mọi bề,
Đời sau
hóa kiếp làm dê tế thần,
Phải sao chịu vậy
phân vân!