Chủ Nhật, tháng 9 01, 2019

* Phút đầu xuân

Xuân đến đây rồi
xuân ở đây,
Chim về
đoàn tụ sáng hôm nay,
Ảnh fb.bxl.
Trời trong
nắng ấm tan sương sớm,
Tôi vẫn nơi này
em có hay!
Tôi vẫn chờ em
ở chốn này,
Cho dù
tình ấy những đổi thay,
Cho dẫu chia ly
như định phận,
Xuân đến đây rồi
em có hay!