Thứ Ba, tháng 9 10, 2019

* Như Hoa

"Gái một con" (*)
sao người ta thường ví...
Như cái gì
của đáng quý trong đời,
Ảnh fb.
"Trông mòn con mắt" (*)
ai ơi!
Em tôi nhan sắc tuyệt vời
tôi khen.
Bên luống hoa
Đà Lạt hiền,
Gái Quy Nhơn đến
cái duyên thuở nào.
Em có nghe 
tiếng thì thào,
Tự tình gió nói
mộng vào thiên thai.
Ảnh, ai chụp em
không đủ người,
Tôi tin em có đôi hài
dễ thương.
Nắng chói mắt nai
nghê thường...
Lim dim mi chớp
ướm duyên má hồng!
Chắc nay
em đã theo chồng...
Thì tôi
thôi khỏi phải mong xa vời.
...Chúc nhiều hạnh phúc
Hoa ơi!

(*) Tục ngữ Việt Nam.