Chủ Nhật, tháng 9 01, 2019

* Ngày của cha

Hôm nay Ngày của Cha,
Tôi được cháu tặng quà,
Lòng mừng vui xúc động,
Happy Father's Day!
Ảnh fb. Nichole.
Sản vật của trái tim,
Dòng chữ nét thần tiên...
Màu lịch thiệp nhu hiền,
Happy Father's Day!

Tôi nghe trong mắt cay,
Và cổ mình nghèn nghẹn,
Không con thì cháu thay,
Chúng cũng người thảo ngay!

Dẫu sinh trưởng bên đây,
Được chăm nôm dạy tốt,
Hạnh phúc phút giây này
Và thiên đường là đây.

Aussie Father's Day!(*)
Chủ nhật đầu tháng 9,
Chào mừng xuân vừa đến,
Vui thay Father's Day!

(*) Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 hằng năm: Ngày ghi nhớ ơn cha.