Chủ Nhật, tháng 9 22, 2019

* Hoa đỏ

Thực ra 
đâu phải là đào,
Hẳn không là mậm
hoa nào đỏ hoay?
Ảnh fb.bxl.
Sân nhà em
sáng hôm nay,
Quanh đi quẩn lại mà
ngây ngất nhìn...
Em đi
còn chút niềm riêng,
Để cho tôi nỗi
muộn phiền khôn khuây.
Ra vào
qua lại lối này,
Chỉ cành hoa đỏ
nhắc thay lời nàng...
Tiếc chi nhau...
chuyện lỡ làng!