Thứ Tư, tháng 9 04, 2019

* Mùa xuân có

Có hồng hay trắng
cũng đào,
Có xuân về mới 
nên xôn xao lòng.
Ảnh fb.bxl.
Có nắng
trong nỗi chờ mong,
Có nguồn hạnh phúc
những vòng tay đan.
Có dư âm 
giọng oanh vàng,
Có trầm rồi bỗng 
cung đàn mê ly.
Có hoài niệm
lúc em đi,
Có xuân như mất
chỉ vì nhớ thương.
Có hôm nay
vẫn tha phương!
Có hoa nở rộ
xuân thường đó đây.
Có dư hương
tàn hoa bay...