Thứ Bảy, tháng 3 21, 2020

* Lánh dịch (2)

Dẫu không nhộn nhịp
như xưa,
Nhưng trong nỗi nhớ
người đưa người về...
North Melbourne.
Bóng đèn đường
ánh đèn xe,
Ta từng bước định
lối mê xa dần.
Phân vân
lẫn trong âm thầm!