Chủ Nhật, tháng 3 01, 2020

* Melbourne đầu thu 2020

Ra đường
đón chút hương thu,
Ngắm mây như đọng
mù mù thấp cao.
Không buồn
lòng cũng nao nao,
Mưa từng hạt nhỏ
lao đao gió đùa.
Ngoài kia
lắm cuộc hơn thua!

Màu lá xanh tươi
hôm nay,
Thu về ai biết
mai này ra sao.
Lá sẽ vàng
rồi thế nào,
Sức đâu cây giữ
lá ào ạt rơi.
Mang sầu
thu hẳn hư hao!