Thứ Năm, tháng 3 05, 2020

* Bữa ăn trưa

Một mình
ra quán ăn trưa,
Nhớ quê giờ đã nắng
chưa bóng tròn.
Fb.bxl.
Qua Remotive Camera (*)
thấy Mẹ luôn,
Bà đang lúi cúi
tự làm thức ăn.
Tuy
động tác đã khó khăn!

Đùi cừu hầm...
cốc nước trong,
Quá đủ một bữa no lòng
mẹ yên.
Xa xôi
không phải ưu phiền,
Cứ lo con chẳng
giữ yên thân mình.
Ở đây quán chăm
thật tình!

(*) Hình chụp được từ Remoted cameras gắn trong nhà bên Quy Nhơn.