Thứ Ba, tháng 3 03, 2020

* Ngôi trường cũ

Thời gian thật đáng quý
nhưng có khi không đáng kể!
Bước ngoặt của thời gian mới là điều đáng nói,
Fb. Bạch Xuân Thảo.
Vận nước biến động thịnh suy
ảnh hưởng trực gián đến vận mệnh của từng cá nhân một con người,
Sau 6 năm điều hành dạy dỗ lớp em lớp cháu ở ngôi trường này,
tôi đã tự động rời xa.
Xa rời cái ước mơ cái ý tưởng phục vụ dân sinh mà mình đã nuôi dưỡng khi còn là giáo sinh của trường SPQN cũng như khi còn là một cậu học trò bé bỏng của một vùng quê hải đảo mà việc giáo dục bị bỏ quên lúc bấy giờ,
38 năm đã qua, bất ngờ nhiều lại tấm hình ngôi trường cũ,
Vui buồn lẫn lộn!
Thời gian qua nhanh quá! Và...
Mới tháng trước đây ở nơi này -Melbourne của Úc Đại Lợi -
tôi cũng đã nghỉ hưu rồi!