Chủ Nhật, tháng 3 29, 2020

* Lánh dịch (4)

Vì đại dịch
phải chịu thôi,
Chứ mình
sao nỡ đối hoài vầy sao!
Fb.
Bà cho tôi
gần chút nào,
Ông ơi
Vũ Hán hại bao nhiêu người...(*)
Đừng tham nghen
xế chiều rồi!

Cô Vi 19 (*)
thích lão nhân,
Cẩn thận nghen ông
việc ấy cần.
Cữ kiêng
khoảng cách là phải phải,
Thoát nạn rồi
sẽ để lão bù công!

(*) Covid-19 (Corona Virus Vũ Hán).