Chủ Nhật, tháng 9 13, 2020

* Nuôi chó

Vui quá!
trong lòng mỗi chúng tôi,
Đón chú chó con
khác sinh loài,
Fb.bxl.
Sum vầy
chung hạnh Ta bà cõi,
Thời duyên hợp bến
chốn rong chơi!