Thứ Ba, tháng 9 01, 2020

* Tháng 9 và Vu Lan

Đầu Xuân
ngày đầu xuân,
Nắng ấm như
chưa từng,
Internet mod.
Chim reo
cây trổ mầm,
Ta nghe
mình dễ chịu,
Covid (*) gieo
lạnh lùng !

Đầu tháng 9
đầu xuân,
Mùa Vu Lan
thật gần,
Lòng
bâng khuâng nhớ Mẹ,
Tuổi xế chiều
ngóng trông,
Những xa xôi
mà gần!

Xuân xứ người
trống không,
Đèn sáng choang
phố thị,
Hoa vô ưu
hương vị,
Kính dâng
mừng Vu Lan,
Thế gian
chung đạo tràng!

Melbourne
một rừng hồng,
Đủ sắc màu
hạnh thông,
Không đi Chùa
vội vã,
Có phải
lòng trống không?
Trong em
một đoá hồng!

(*) Dịch Corona Vũ Hán!