Thứ Năm, tháng 9 24, 2020

* Eo Gió hôm nay

 Eo Gió của tôi 
hôm nay,
Bình minh khởi sắc 
một ngày ấm êm.
Ảnh Nguyễn Kim Chức.
Hạt sương 
còn đọng bên thềm,
Giọt cà phê đắng 
nỗi niềm sẻ chia.
Em từ đâu đó 
giữa khuya,
Về đây chung giấc 
hoa mơ mặn nồng.
Tính chi đến 
chuyện thủy chung,
Thuận duyên 
tài khách má hồng hợp lưu.
Đời ta 
nắng sớm mưa chiều,
Ân tình vạn dặm 
bao điều quằng vai.
Cuộc tàn phai 
trách chi ai !