Thứ Tư, tháng 9 23, 2020

* Eo Gió năm xưa

 Eo Gió của tôi 
năm xưa,
Hoang sơ thanh vắng 
lưa thưa bóng người.
Ảnh Bạch Xuân Thao.
Bình yên 
nhịp sóng ngàn khơi,
Tôi say sưa đọc 
biển trời lời thơ.
Màu xanh xanh 
của mộng mơ.
Màu vàng nắng mới 
đợi chờ có nhau.
Màu trong 
gió biển tươi màu,
Màu nâu đá núi 
cỏ khâu cõi cằn.
Tôi ngâm nga 
và bâng khuâng,
Eo Gió giao cảm 
tấm lòng thiền sư.
Sẽ không dậy
mối ưu tư...