Chủ Nhật, tháng 9 06, 2020

* Happy Father’s day

Nicole tự làm điểm tâm,
Cho cậu sáng sớm hôm nay,
Hơi ấm nắng vàng mùa xuân,
Ngày của cha như mậu lần,
Fb.bxl.
Các cháu tôi quan tâm đến,
Lòng  mình cảm nhận lâng lâng,
Văn hoá Đông Tây nhịp nhàng,
Mùa COVID trong bình an!