Chủ Nhật, tháng 9 27, 2020

* SUMO mùa Covidsafe

 Đùa chơi với cún
vui hơn,
Nghe nhiều thời sự 
lên cơn phát phiền.
Ảnh fb bxl.
Quan tham Việt
lũ sói điên...
Tàu gieo Covid 
đến phiên Mỹ rầu.
200 nghìn mạng...
chưa đâu!

11 tháng 9 
năm xưa,
3 nghìn Mỹ chết 
liền thưa tội đồ!
Al Queda 
chứ ai vô!
Ra tay Mỹ diệt 
chôn khô Bin Laden.
Nay Tàu đánh thẳng,
Mỹ sợ nín thinh!

Covid 19 uy lực 
kinh hoàng,
Chỉ là bước một 
điêu tàn tự do.
Mới hay 
Liên Âu nằm co,
Không hề biết được (Tàu)
cả kho vi trùng.
Diệt xong thế giới 
họ anh hùng...

SUMO 
nào muốn nói năng,
Thích ngủ nó ngủ 
thích ăn dậy tìm.
Nó sợ Covid 
hú tim,
Cho cún một góc 
ấm im ngủ hoài.
Vui gì đâu
để mà cười!