Thứ Ba, tháng 9 15, 2020

* Căn nhà cũ

22 năm 
trở về đây,
Trong ngoài vẫn vậy 
những ngày năm xưa.
Fb.bxl.

Nắng mưa 
dông bão sang mùa,
Trời quang mây vắng 
giữa trưa nỗi niềm.
Dừng xe 
nhìn một suối im!