Thứ Ba, tháng 9 22, 2020

* Về với Vũng Nồm

Về Vũng Nồm 
bạn tôi ơi!
Tắm sóng phơi nắng 
vui đời miền quê.
Ảnh Bạch Xuân Thảo.

Lánh xa 
phường thói u mê,
Trong vòng tục luỵ 
bổn lề văn minh.
Bơi trong hương muối 
của tình...!

Bơi trong biển 
mặn nghĩa tình,
Gian nan 
đã trải bình minh xế chiều.
Mình với mình 
trong đìu hiu,
Học buông hành xả 
tập điều chơn như.
Bốn mùa sóng vỗ
thi thư!

Về Vũng Nồm 
về nhà tôi,
Không đâu quý hóa 
một đời lênh đênh.
Tổ tiên từ đó 
lâu bền,
Những dòng nước xoáy 
những thuyền ngược xuôi.
Gió Nồm Nam 
cát vun bồi!