Thứ Sáu, tháng 9 11, 2020

* Một ngày

Hàng cây trụi lá
ngày qua,
Sáng nay xanh biếc
có là lạ không.
Fb.bxl.
Rằng không!
sự thật của mong,
Hy vọng của ước
tồn vong muôn loài.
Những khô
tản mát đâu rồi!

Những khô
tan tác bên đồi,
Là phân cho cỏ
làm mồi quả rau.
Biết gì thân phận
nỗi đau,
Bình thường như thể
phép mầu nghiệp duyên.
Ngày rồi
qua trong lặng yên!