Thứ Bảy, tháng 9 12, 2020

* Tự thân

Tự tịnh rồi nghen đấy đó ơi!
Từ nay ta sẽ mất nhau thôi,
Dẫu trăm năm ấy mình có được,
Đành nhấm chua cay ngẫm miệng cười!
Google.
Chứ để làm chi nhớ đến hoài!
Covid (*) dai dẳng cảnh ngăn đôi,
Kêu trời cao ngất trời mưa thấu,
Gọi đất đang tay đỡ một hồi!
Chẳng lẽ thế này chịu mãi sao?
Thì đem ra tịnh nỗi tự hào,
Trăm năm hạnh phúc ra sao nhỉ?
Chỉ tổ khoa trương có chi nào!
Trump (**) cũng điên đầu bởi Covid,
Tập mất hồn than thở khác gì,
Putin quằng quai thân tâm nhọc,
Morisson cài khoá tiếp nữa đi!
Như thế thì ta tịnh đúng rồi,
Nằm nhà giống hệt cảnh rong chơi,
Khác nhau gì hả sao không nói,
Chấp nhận vui nheo mắt mỉm cười!

(*) CoronaVirus Vũ Hán dịch bệnh.
(**) Các nguyên thủ quốc gia Mỹ, Tàu, Nga và Úc.