Thứ Hai, tháng 9 14, 2020

* Sinh nhật Ngô Đình Chiến

Mình nhớ mấy em (*)
lắm lắm rồi,
Covid
ngăn trở đấy đấy thôi,
Fb. Dzũng Nguyễn.
Dăm ba hôm nữa
qua qua khỏi,
Mình sẽ về
cùng phượt phượt vui!
Kỷ niệm nâng ly
Chiến Chiến ơi,
Đời còn
bao tuổi để để chơi,
Tận dụng được thì
không không tiếc,
Phẩm cách phong lưu
tuyệt tuyệt vời.

(*) Mình ta mà nhớ tới 5 em hhh!