Thứ Sáu, tháng 9 18, 2020

* Eo Gió chờ ai

Em về Eo Gió 
chờ ai?
Triều dâng triều cạn 
đá hoài trơ vơ.
Ảnh Anes Thanh.

Năm xưa 
nơi ấy bơ thờ,
Mỏi tay vờn gió 
hong tơ tóc vàng.
Gió đưa mây 
bóng lang thang...