Thứ Năm, tháng 9 17, 2020

* Tuỳ hoa

Của tạo hoá 
muốn gì xin cứ lượm,
Đến khi nào 
buông xả bỏ thì buông,
Ảnh Internet.

Tuỳ vào 
nghiệp lực và duyên,
Bình an chấp nhận, 
ưu phiền lánh xa.
Hoa tươi màu đẹp 
lòng ta!