Thứ Bảy, tháng 9 19, 2020

* Nhớ Marry Land

Có ai 
mơ níu thời gian,
Còn tôi mơ giữ bảo tàng 
vui thôi.
Ảnh Võ Xuân Phương.

3 năm rồi 
nhớ khôn nguôi,
Một lần hạnh ngộ 
xa rời tìm đâu.
Nước đầm Thị Nại 
nông sâu!

* 07/2017 Nhóm HS CĐ. Quy Nhơn viếng thăm bác Vũ Hối thư pháp gia tại Marry Land USA... cảm ơn anh Võ Xuân Phương cho ace xem lại tấm ảnh này !