Thứ Bảy, tháng 9 26, 2020

* Em

Ảnh đẹp như tranh vẽ,
Chân dung của bé xưa,
Trên bãi biển giữa trưa,
Ta nhìn mà say sưa!
Ảnh LT.
Ngây thơ và hiền thục,
Búp măng cánh tay nâu,
Tóc mây lóng lánh màu,
Chân trần nữa giấu đâu?

Dưới tàn cây dương liễu,
Không đủ bóng che đầu,
Bé ngồi nghiêng tránh nắng,
Lá dương nhiều lọn sâu!

Đằng xa kia chân sóng,
Miên man vỗ nhịp mau,
Em nghe hoài điệp khúc,
Trái tim chưa biết sầu!

Em đẹp như bức tranh,
Thoáng chút hồn nguyên trinh,
Bao giờ em mới biết,
Líu lo chim xa cành!