Thứ Hai, tháng 9 21, 2020

* Melbourne xuân 2020

Ven đường hoa dại 
cũng đón xuân,
Với nét hân hoan 
rộn rã mừng,
Ảnh bxl.

Melbourne dưới nắng vàng 
trong sáng,
Covid tàn 
Tàu Cộng cũng diệt vong!
Hoa táo rộ đầy 
lối đi quen,
Từng chùm 
trắng trắng nắm tay đan,
Đếm theo tàn nở 
bao lần nữa,
Lòng khách tha phương 
có ngỡ ngàng!