Thứ Ba, tháng 9 08, 2020

* Màu áo Bonnie

Phượng đỏ
hay là phượng tím đây,
Màu áo hoa xưa
tuổi mộng đầy,
Fb. Bonnie.
Dạo ấy đi về
hoen bóng nắng,
Phượng sang mùa
tim tím lúc nào hay!

Phượng tím không là
phượng đỏ sao,
Màu hoa lưu luyến
của năm nào,
Tan trường
lớp vắng đôi bạn cũ,
Quy Nhơn buồn
như vỡ một chiêm bao!