Thứ Ba, tháng 9 22, 2020

* SUMO 2

 Mười ngày rồi 
Sumo xa mẹ,
Không anh em 
về chốn lạ lùng,
Ảnh fb.bxl.

Thời gian đầu 
bỡ ngỡ bâng khuâng,
Cô đơn ai biết 
khốn cùng ai thương!
Mùa Covid 
không phải đến trường,
Hai chị quấn quýt 
nhịn nhường Sumo,
Không ruột thịt 
mà rất là thiết tha,
Nancy, Nicole ... 
thật thà chăm nôm.
SUMO 
an ủi 
dần quen!