Thứ Ba, tháng 9 29, 2020

* SUMO 3

17 ngày qua 
ở với tôi,
Nghe như thân thuộc 
tự lâu đời,
Ảnh Nancy Bạch
Loanh quanh lẩn quẩn 
rời không nỡ,
SUMO hiền 
thương lắm bạn ơi!
Đã có phòng riêng 
có nệm êm,
Có khay có bát...
chỗ ngủ yên,
Ăn xong đùa nghỉ
không quậy phá,
SUMO ngoan 
biết mừng rỡ 
gọi tên!